De kerntyperingstest

by Super User

Krijg inzicht in je sterke kanten en valkuilen.

 

·      Vraag: “Wat zijn je sterke en minder sterke kanten”?

·      Vraag: “Welke kansen en bedreigingen horen daarbij”?

·      Vergroot je persoonlijke effectiviteit.


Achtergrondinformatie kerntyperingtest

Test

De test legt je 27 combinaties van vier woorden voor waaruit je iedere keer twee woorden moet kiezen. Dat lijkt makkelijker dan dat het in werkelijkheid is. De test duurt ongeveer 20 minuten.

Rapport
Na afname van de test krijg je het rapport van de kerntyperingtest die je laat zien wie je bent en hoe je daarmee je voordeel kunt doen. De gemeten sterke en minder sterke kanten worden duidelijk en herkenbaar omschreven. Je krijgt dus geen algemeenheden of subjectieve omschrijvingen, maar een daadwerkelijk betekenisvolle uitslag.

Theoretische achtergrond
Het concept 'kerntypering' is uniek. Als input voor het benoemen en herkennen van persoonlijkheidseigenschappen en daarbij horende sterke en minder sterke kanten, is gebruik gemaakt van een van de meest gebruikte en best gevalideerde persoonlijkheidstheorieën ter wereld; de Big Five.

Herkenbaarheid
Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zichzelf goed herkennen in de uitslag. Het gemiddeld rapportcijfer op de vraag; "Ik herken me in het rapport" bedraagt een 8,4. Op de vraag; "Het persoonlijk profiel klopt met mijn zelfbeeld" wordt gemiddeld met een 7,9 beantwoord. Dit zijn zeer hoge scores.

Normering
De kerntyperingtest is begin 2005 genormeerd onder de Nederlandse beroepsbevolking. Dat betekent dat je wordt vergeleken met Nederlanders op basis van geslacht, leeftijd (16 t/m 65 jaar) en opleidingsniveau (van middelbaar tot hoger opgeleiden). Bron voor normering: cijfers CBS.