Professionele competentietest

by Super User

Bepaal je sterke punten met deze competentietest

 

·                Vraag: 'Wat kan ik?' Vergelijk jezelf met de Nederlandse beroepsbevolking

·                Meting op de 16 meest voorkomende en werk gerelateerde competenties

·                Met ontwikkeltips per competentie


Achtergrondinformatie competentietest

Test

De competentietest bestaat uit 155 vragen en neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Rapport
Na het afnemen van de test krijg je het rapport van de competentietest wat is voorzien van heldere grafieken en relevante teksten waardoor je het gemakkelijk kunt lezen en begrijpen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij je scores, uitleg ervan, relevantie van competenties voor specifiek werk en concrete ontwikkelpunten en tips.

Theoretische achtergrond (validiteit)
De competentietest is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring van experts. Zowel de definitie van wat competenties zijn en de keuze van de kerncompetenties zijn valide en volledig. Mensen die werk vinden dat het aansluit bij hun competenties zullen succesvol en tevreden zijn.

 

Betrouwbaarheid

De competentietest heeft een hoge betrouwbaarheid. Die wordt uitgedrukt in een maat voor betrouwbaarheid die Cronbach's alpha genoemd wordt die loopt van 0 tot 1. De betrouwbaarheden liggen alle 16 boven de 0,82. Drie liggen zelfs boven 0,90. Het gemiddelde van de 16 betrouwbaarheden is 0,88. De betrouwbaarheid van de competentietest kan daarmee zonder meer als goed wordt aangemerkt.

 

Normering

De normgroep bestaat uit 750 mensen tussen 15 en 65 jaar, opleiding vanaf mbo niveau, die begin van 2007 de vragenlijst hebben ingevuld. De normgroep is vervolgens 'gewogen' op geslacht, opleidingsniveau en leeftijd met behulp van CBS gegevens over 2006 om de normgroep representatief te maken voor de Nederlandse beroepsbevolking.