Autogene training

Autogene training is een ontspanningsmethode die u direct toe kunt passen in het dagelijks leven.

Het is bovendien eenvoudig om te leren. Autogene training betekent dat u deze ontspanningstraining zelfstandig en systematisch kunt beoefenen, onder begeleiding van de ontspanningstherapeut, met als uiteindelijke doel: zelfontspanning in iedere situatie. 

Wetenschappelijk bewijs 

Men heeft wetenschappelijk aangetoond dat door het beoefenen van autogene training vele klachten gereguleerd kunnen worden. Het zenuwstelsel, het hormonale stelsel en het spierstelsel komen door beoefening van autogene training tot rust en hierdoor kunnen lichaam en geest zich weer herstellen van stressvolle ervaringen. 

Voordelen van de training zijn: 

 • U kunt beter omgaan met spanning in het dagelijkse leven.
  • Uw levensenergie zal toenemen. 
  • U leert uw energie efficiënter te gebruiken. 
  • Chronische pijnbeelden kunnen aanzienlijk verzacht worden. 
  • U geniet van een betere kwaliteit van slaap. 
  • Grotere onafhankelijkheid van slaap-en kalmeringsmiddelen. 
  • U beschikt over een beter concentratie/leervermogen. 
  • Uw lichaamsbewustzijn zal toenemen. 
  • U krijgt een helder inzicht in uw leef- en werkwijze. 
  • Uw afweer-immuunsysteem zal sterker worden. 

Heeft u een van de volgende klachtenbeelden, dan kan autogene training wellicht een uitkomst voor u zijn: 

 • Nek- schouder-, en rugklachten 
  • Hoofdpijn en migraine 
  • Pijnvermindering bij chronische pijn 
  • Maagpijn 
  • Darmstoornissen (obstipatie,diarree,darmontstekingen)
  • Ademhalingsstoornissen (hyperventilatie, astma, COPD) 
  • Verschillende vormen van hartklachten zoals de gevolgen van een infarct 
  • Slaapproblemen (in-en doorslaapproblemen) 
  • Sommige vormen van hoge bloeddruk 
  • Fobieën en angsten 
  • Storende gewoontes (overeten, tics, roken, bovenmatig blozen) 
  • Vermoeidheidsbeelden 
  • Zwakte na operatie 
  • Verminderd concentratievermogen en/of geheugenzwakte 
  • Koude handen en voeten (M. Raynaud) 

Werken aan de oorzaak van de klacht 

Het komt vaak voor dat men de door stress veroorzaakte aandoeningen en ziektebeelden onderdrukt met medicijnen. Met als gevolg dat er aan de oorzaak van de klacht niet gewerkt wordt. Het hoofddoel van de autogene training is dat u, met behulp van een ontspanningstherapeut als coach, een gunstige invloed leert uitoefenen op klachten die ontstaan zijn door een teveel aan stress. Met behulp van deze training leert u lichaam en geest meer in balans te brengen. Heeft u de autogene training eenmaal onder de knie, dan kunt u op ieder moment terugschakelen naar de zogenaamde nulstand, zodat u rustig wordt en blijft. U krijgt met andere woorden meer controle over uw lichaam en geest. 

Wat kunt u verwachten in de les ? 

Een gedegen stap voor stap-instructie, waarbij de vorige les in de daarop volgende 
les -gedeeltelijk- herhaald wordt. Tijdens de eerste les krijgt u een reader ter beschikking waar al het geleerde zeer duidelijk in beschreven staat. De autogene training is opgebouwd uit zes oefeningen die elk een ander lichaamsgebied betreffen.

Tijdens de lessen komen de volgende onderdelen aan de orde: 

 • het spierstelsel
  • het bloedvatensysteem
  • het maagdarmgebied
  • het hartgebied
  • het hoofd
  • en de ademhaling 

Intake gesprek 

Voordat we met de training starten, vindt er altijd een intake gesprek plaats. Dit gesprek is er op gericht om elkaar beter te leren kennen, en om u van aanvullende informatie te voorzien. Tevens gaan we kijken of autogene training geschikt voor u is. 

Individueel- of groepsles 

De autogene training kan gevolgd worden: 
• in groepsverband (4 tot 8 personen) 
• in een tweetal of drietal 
• op individuele basis 

Oefentijd 

Naast de lessen die u in de praktijk krijgt, is het aan te raden dagelijks twee keer 7 à 10 minuten te oefenen om een goed resultaat te krijgen. De oefeningen worden in een liggende houding op bed, bank, of zittend op een geschikte stoel gedaan. 

Aantal lessen 

U heeft 6 lessen nodig om de autogene training goed onder de knie te krijgen. Er wordt om de twee weken les gegeven zodat u in de twee tussenliggende weken kunt oefenen. Les nummer 7 vindt twee maanden na les 6 plaats. Dit is een les om te kijken of u de autogene training zelfstandig correct kunt uitvoeren, en om eventuele bijzonderheden te bespreken. 

Voor wie geschikt? 

Autogene training is voor vrijwel iedereen geschikt die zich in wil zetten voor haar of zijn welzijn. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit een wens tot verdere persoonlijke ontwikkeling, of om specifieke spanningklachten te verhelpen. 

Geschiedenis 

Het uit het Grieks stammende woord ‘autogeen’ betekent letterlijk: uit jezelf ontstaand. Autogene training betekent dus dat u deze vorm van ontspanningstraining zelfstandig en systematisch beoefent met als uiteindelijk doel zelfontspanning. Deze totale ontspanning wordt bereikt door concentratie en zelfbeïnvloeding. De techniek hiervoor is ontwikkeld door prof. J.H. Schultz (1884-1970). De autogene training is een nuchtere, fysiologisch en medisch verantwoorde ontspanningsmethode zonder enige verbinding aan een bepaalde filosofie. De autogene training is een onderdeel van de reguliere geneeskunde. Iedereen kan de autogene training leren. Net zoals bij typen, fietsen of leren zwemmen, kunt u door regelmatig oefenen deze ontspanningstechniek onder de knie krijgen.