Ondersteunende begeleiding

Griffioen Consult biedt ondersteuning bij het behouden van zelfstandigheid, het zoeken en kiezen van de juiste zorg en/of de juiste hulpmiddelen.

Er wordt begeleiding geboden bij het oplossen van grote en kleine praktische problemen, bij het beantwoorden van vragen over voeding, passend werk en/of dagbesteding, onduidelijkheden in het sociale verkeer.

Griffioen Consult verstrekt informatie aan cliënten, aan organisaties en groepen en sterkt de cliënt bij zijn belangenbehartiging.

Ondersteunende begeleiding omvat ondersteunende activiteiten in verband met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een psychosociaal probleem.

De begeleiding is gericht op bevordering en/of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van de cliënt in de samenleving.
De kenmerken van ondersteunende begeleiding

  • Ondersteunen bij het aanbrengen van structuur in de dagindeling.
  • Het vergezellen en ondersteunen van de cliënt.
  • Oefenen van sociale vaardigheden.
  • Het geven van advies, voorlichting en instructie over de aard en aanpak van de problematiek waar de cliënt mee te maken heeft.

Ondersteunende begeleiding kan bestaan uit gesprekken over de dagindeling en het oefenen van allerlei vaardigheden, met als doel om zoveel mogelijk een eigen leven te blijven leiden. Tevens kan ondersteunende begeleiding gebruikt worden voor begeleiding bij activiteiten buitenshuis.