Bij kanker, psychosociale oncologie

Deze vorm van begeleiding is bedoeld voor (ex)kankerpatiënten en/of hun familieleden. Mensen die deze ziekte meemaken vragen zich vaak af: "Wat ben ik nog waard voor de mensen in mijn omgeving?”

Het besef een levensbedreigende ziekte te hebben kan leiden tot een crisis in het bestaan. Na de diagnose, kan het zijn dat je het gevoel hebt dat de bodem onder je bestaan is weggeslagen. Niets is immers meer vanzelfsprekend.

In welk stadium de ziekte ook is, het betekent angst voor aftakeling en de dood. Ook al overleeft meer dan de helft van alle kankerpatiënten de ziekte, dit sombere beeld komt vaak als eerste naar boven.

Lang niet iedereen met kanker ondergaat een bestaanscrisis. Een bestaanscrisis is namelijk zeer persoonlijk want ook mensen zonder kanker kunnen een dergelijke crisis in hun leven doormaken.


Mensen die een bestaanscrisis doormaken kunnen o.a. het volgende voelen en ervaren: 

  • Het gevoel dat er geen toekomst meer is.
  • Angst, paniek, ontreddering en radeloosheid.
  • Van weinig tot niets zie je de zin nog in.
  • Een sterk gevoel alles te moeten loslaten wat dierbaar is.
  • Eenzaamheid en verlatenheid.
  • Onmacht en controleverlies.
  • Verlies van eigenwaarde.
  • Een sterk besef van eindigheid.
  • Vanzelfsprekendheden als onkwetsbaarheid en veiligheid staan op losse schroeven. Er staan vraagtekens bij alles wat voorheen belangrijk was, inclusief het eigen voortbestaan.

Ook heeft het hebben van deze ziekte invloed op de mensen uit jouw naaste omgeving, partner, kinderen, familie en vrienden! Ook voor hen kan begeleiding op zijn plaats zijn. Naast jouw behandelend specialist kan ik je ondersteuning bieden, zowel in de thuissituatie als bij andere hulpvragen zoals scheiding, ontslag e.d. als gevolg van jouw ziekte.

Heb je vragen en/of wil je een afspraak maken, neem dan contact op.