Ouderschapscoaching

Het opvoeden van kinderen bestaat voor minstens de helft uit het opvoeden van jezelf.
Visie

De komst van een kind geeft een verschuiving in de relatie. Er wordt nieuw bewustzijn van jou als ouder gevraagd.

Werkwijze

In een eerste gesprek verkennen we jouw/jullie vraag. Als ouderschaps coaching perspectief kan bieden en er is wederzijds vertrouwen, maken we verdere afspraken.

Ziekte in je gezin

Ziekte in je gezin kan leiden tot gevoelens van verlies en rouw. Datgene wat je verlangt is er niet meer of zal er nooit zijn.

Samengesteld gezin

Een succes maken van een samengesteld gezin is een behoorlijke opgave. Dat blijkt wel uit de cijfers: 60% gaat weer uit elkaar.

Stiefouderschap

Stiefouder/plusouder/bonusouder….. opeens zit je in een rol die je uit liefde voor je nieuwe partner met kinderen hebt gekozen.

Ouders

Voor ouders met vragen over ouderschap

Ouderschapscoaching

Begeleiding voor ouders

Ouderschap is een uitdagende en vaak ook grote opgave want je doet het er niet zo maar even bij.

Relatiecoaching

Alleen kun je veel, samen kun je meer.
Probleemgebieden

Veel moeilijkheden in een relatie hebben te maken met de communicatie tussen partners. Vaak omdat mensen van elkaar houden, kunnen ze elkaar pijn doen.

Wanneer professionele begeleiding

Je hoeft geen slechte relatie te hebben om professionele hulp in te schakelen. Het kan zijn dat paren telkens tegen dezelfde problemen aanlopen, waardoor er spanningen ontstaan.

Relatiecoaching

Iedereen heeft weleens in zijn of haar relatie te maken met conflicten en spanningen. Problemen horen bij een langdurige relatie.