Relatiecoaching

Iedereen heeft weleens in zijn of haar relatie te maken met conflicten en spanningen. Problemen horen bij een langdurige relatie.


Tot op zekere hoogte hoort dat ook bij een gezonde relatie omdat partners nu eenmaal verschillend zijn. Als de problemen frequent voorkomen en lang duren dan kunnen zij een grote negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van mensen.

Relatieproblemen leiden vaak tot allerlei spanningsklachten van zowel lichamelijke als psychische aard. Partnerrelatietherapie kan dan uitkomst bieden.
Het doel hiervan is het verminderen of oplossen van de problemen.

Dit wordt bereikt doordat mensen inzicht krijgen in elkaar en hun communicatiepatronen, waardoor er meer begrip ontstaat. Hierdoor gaan mensen anders op elkaar reageren. Tijdens de gesprekken worden bepaalde problemen direct opgelost. In andere situaties krijgen mensen handreikingen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.