Geheimhouding

Alles wat u uw behandelaar vertelt is vertrouwelijk. Ik doe daarover geen mededelingen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Van gedachten wisselen over de voortgang van het traject met vakgenoten valt hier niet onder. Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht.  U bent overigens niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

Zie voor meer uitgebreide informatie tevens het privacyreglement.