Vergoeding

Behandeling bij Griffioen Consult wordt in sommige gevallen (gedeeltelijk) vergoed door zorgverzekeraars indien je aanvullend verzekerd bent.

Check vooraf om niet voor onverwachte verrassingen te komen staan. Wanneer je alleen een basisverzekering hebt wordt de behandeling niet vergoed.
Doordat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars is de privacy van je gegevens echter wel volledig gewaarborgd.

Zie ook:  http://contractvrijepsycholoog.nl/

Via de werkgever

Veel werkgevers staan positief tegenover de vergoeding van behandeling van psychische klachten omdat deze vaak een negatief effect hebben op arbeidsprestaties. Veel werkgevers zijn hier ook voor verzekerd. De werkgever heeft bij ziekte van de werknemer de inspanningsverplichting deze zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces terug te brengen. De kosten hiervoor zijn zakelijke kosten en kunnen deels vergoed worden door middel van een subsidie regeling. Informeer bij je werkgever. Ik ga hierover graag in overleg met leidinggevenden, bedrijfsartsen en andere betrokkenen.

Als ZZP-er

Voor ZZP’ers kunnen de uitgaven aan psychologische dienstverlening opgevoerd worden als bedrijfsinvestering. Je ontvangt een nota met vermelding Coaching. Als je als zelfstandige werkzaam bent, kan je deze nota als onkosten opvoeren en op je winstaangifte in mindering brengen. Afhankelijk van je inkomen, kan dit tot 50 % voordeel opleveren.

Andere mogelijkheden

  • Vergoeding van één of meerdere consulten via het Persoonsgebonden Budget (PGB).
  • Via de belastingdienst. Het niet vergoede bedrag voor de behandeling kan soms (deels) terug worden gekregen van de belasting als je deze mag opvoeren als aftrekpost (bijzondere ziektekosten) bij de belastingaangifte. Laat je hierover informeren bij de belastingdienst.
  • Je ontvangt een nota met vermelding Supervisie. Deze optie is mogelijk, als je een beroepsopleiding volgt. Vervolgens kan je de factuur, als opleidingskosten bij de belasting opvoeren.

Betaling

De betaling gaat via een (digitaal) toegestuurde declaratie aan het eind van iedere sessie. Na iedere sessie ontvang je een factuur die je eventueel kan indienen bij je zorgverzekeraar.

Annulering

Bel bij verhindering minimaal 24 uur van te voren af, anders ben ik genoodzaakt daarvoor kosten in rekening te brengen. In geval van overmacht breng ik de helft van het tarief in rekening.