Studiekeuzetest professioneel

by Super User

Welke opleiding past bij mij?

 

·       Beroepskeuze- en studiekeuzetest voor hbo & wo studies, speciaal voor jongeren van 14 tot en met 19 jaar.

·       Vergelijk jezelf met je leeftijdsgenoten en voorkom dat je de verkeerde studiekeuze maakt

·       Uitgebreide lijst met voorbeeld beroepen en studies alléén op HBO en WO niveau.


Achtergrondinformatie studiekeuzetest

Test

De vragenlijst bestaat uit 120 open vragen, 15 gedwongen keuze vragen en neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Rapport
Na het afnemen van de test krijg je het rapport wat is voorzien van heldere grafieken en relevante teksten waardoor het goed leesbaar en begrijpelijk voor jou is. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij je persoonlijkheidsprofiel en de daarbij passende beroepen en voorbeeldstudies. Sommige beroepen zijn voorzien van uitgebreide taakomschrijvingen. Zodat je een nog beter beeld krijgt van je toekomstperspectief.

Theoretische achtergrond (validiteit)
De Beroepentest voor studiekeuze is gebaseerd op de theorie van Dr. John Holland uit de Verenigde Staten. Zijn gedachtegoed ligt aan de basis van vele beroepskeuzetests die wereldwijd worden gebruikt. Mensen die een beroep kiezen dat het beste aansluit bij hun persoonlijkheid zullen succesvol en tevreden zijn.

Betrouwbaarheid
De Beroepentest voor studiekeuze heeft een hoge betrouwbaarheid. Die wordt uitgedrukt in een maat voor betrouwbaarheid die Cronbach's alpha genoemd wordt. Deze maat loopt van 0 tot 1 en zijn respectievelijk 0.84, 0.86, 0.88, 0.86, 0,88 en 0,83 voor de zes schalen van de test.

Normering
De Beroepskeuzetest is in april 2005 genormeerd onder jongeren die bezig zijn met beroepen en studiekeuze. Hun leeftijd varieert van 14 tot en met 19, er waren evenveel jongens als meisjes en ze waren afkomstig van VMBO (40%) en HAVO/VWO. Je wordt dus vergeleken met leeftijdsgenoten.